Under svangerskapet

Kvinner med revmatisk sykdom som planlegger svangerskap eller er gravide, bør være aktive og holde seg i god fysisk form. Fysisk aktivitet under svangerskapet har positiv innvirkning på din helse og er bra for barnet i magen.

Regelmessig trening kan gjøre det lettere å tåle belastningen en graviditet og fødsel påfører kroppen. Det vil også være med på å redusere opplevelsen av smerte. Treningen kan fortsette helt fram til fødsel så fremt den ikke fremprovoserer smerter og ubehag. Det er viktig å lytte til kroppens signaler, og du skal føle deg vel under og etter trening.
Treningen må være tilpasset til den fasen av graviditeten du er inne i og din trenings- og helsetilstand for øvrig. Variert aktivitet i form av styrke- og kondisjonstrening er bra.

Det er ikke nødvendig med høy intensitet for å oppnå effekt, men du bør bli litt varm og andpusten i minimum 150 minutter per uke.

Vær bevist på hvilke situasjoner i hverdagen du kan snike inn mer aktivitet som for eksempel ta trappa, la bilen stå, gå av bussen et stopp tidligere, eller sykle til diverse gjøremål. Tenk gjennom tiden du sitter stille og reduser den om mulig med korte avbrekk med bevegelse.

Har du trent regelmessig eller vært fysisk aktiv før svangerskapet, bør du fortsette på omtrent samme nivå. Dersom du ikke har vært aktiv før du ble gravid bør aktivitetsnivået økes gradvis.

 

Gravid mamma og pappa er glade sammen