Nettsidens vilkår og betingelser

1. Generelt. Velkommen til www.foreldredrømmen.no. Denne nettsiden er eid av UCB Biopharma SRL, et belgisk firma med kontorer registrert på 60, Allée de la recherche, 1070 Anderlecht. (UCB). Ved å gå inn på og navigere på dette nettstedet godtar du vilkårene og betingelsene nedenfor, hvis du ikke godtar disse, bør du forlate nettstedet umiddelbart. Dette nettstedet er driftet og kontrollert i Belgia, og er styrt av belgisk lov. Tilgang til dette nettstedet anses å være en aksept av vilkårene nedenfor. 

2. Helse relatert informasjon / Medisinske produkter. Informasjonen på hver av sidene på dette nettstedet ("informasjon") har blitt samlet for å gi generell informasjon om aktivitetene til UCB og dets selskap. Noe av informasjonen kan ha en sammenheng med medisinske, helsemessige eller treningsmessige forhold, deres forebygging og behandling. Denne informasjonen er kun gitt til informasjonsformål. 

Det er ikke meningen at informasjonen på dette nettstedet skal gi eller erstatte medisinske råd, nettstedet skal heller ikke , på noen måte, promotere noen av medisinene til UCB og dets selskap. UCB stiller ikke noen medisinske diagnoser eller gir pasienter spesifikke råd. Ikke bruk informasjonen til å stille en diagnose på helse- eller kondisjonsproblemer. Hvis du har problemer med din helse, vennligst rådfør deg med din lege eller en kvalifisert behandler, slik at de kan gi deg riktig behandling basert på dine symptomer og din situasjon. 

3. Ansvarsfraskrivelser og garantier. Informasjonen som er lagt ut på dette nettstedet er kun gitt for generelt informasjonsformål. Selv om UCB vil gjøre en innsats for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på dette nettstedet, er UCB ikke på noen måte ansvarlige for feil eller mangler i innholdet. 

All informasjon leveres «som den er». All informasjon skal derfor vurderes nøye av besøkende, og verken UCB eller noen av dets selskaper kan gi noen garantier for fullstendigheten eller nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet eller om den eventuelle bruken av informasjonen. 

UCB og dets gruppe av selskap skal ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader, straff eller andre skader som følge av bruk av, avhengighet av, tilgang til eller manglende evne til å bruke denne informasjonen. Heller ikke for endringer av innholdet på dette nettstedet, noe som UCB kan gjøre når som helst.

Ingen informasjon på dette nettstedet utgjør, eller skal anses, som en invitasjon eller tilbud om å investere, eller på en annen måte handle, i aksjer eller andre verdipapirer i UCB. 

4. Opphavsrett / bruk av informasjon. Unntatt der det er indikert, har UCB opphavsrett på all informasjonen på dette nettstedet. Alle rettigheter i informasjonen er forbeholdt. 

Du kan fritt navigere på nettstedet men kan kun få tilgang til, laste ned eller bruke informasjon fra dette nettstedet inkludert, men ikke begrenset til, tekster og bilder til privat bruk. Dette er forutsatt at du beholder og reproduserer alle opphavsrettvarsler, samt andre varsler om eiendomsrett, som er angitt i informasjonen lastet ned fra dette nettstedet. 

Du kan ikke distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, re-poste eller bruke informasjonen til annen bruk enn det som er uttrykkelig tillatt på dette nettstedet, eller som har blitt skriftlig godtatt av UCB. 

Med unntak av de overnevnte begrensede autorisasjonene, vil ingen lisens eller rettigheter til informasjonen på dette nettstedet bli gitt til deg, heller ikke opphavsrett av UCB eller noen annen part. 

5. Lenker til andre nettsteder. Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts sider eller nettsteder. UCB representerer ikke, og tar ikke ansvar for, materialer og innhold du henter fra slike sider og nettsteder.

6. Lenke til UCBs nettside. Ingen lenke til dette nettstedet kan inkluderes på noen andre nettsteder uten tillatelse fra UCB, med mindre lenken fører den besøkende til hjemmesiden for dette nettstedet i et eget popup vindu, med hele UCBs domenenavn og en passende popup-varsel til besøkende om at den får tilgang til et tredjeparts nettsted. 

7. Tilgjengelighet på nettstedet. UCB garanterer ikke at tilgang til nettstedet vil være tilgjengelig til enhver tid, eller at serveren som gjør det tilgjengelig er fritt for virus eller andre skadelige komponenter. Du og ikke UCB, påtar deg hele kostnaden for all nødvendig service, reparasjon eller korrigeringer av maskinvaren, programvaren, uansett om det er forårsaket av et virus eller en skadelig komponent. 

8. Revisjoner. UCB kan når som helst revidere disse vilkårene og betingelsene ved å oppdatere dette innlegget. Du er bundet av slike revisjoner og bør med jevne mellomrom besøke denne siden for å se gjennom de nåværende vilkårene du er bundet til.