Amming og barsel

Etter fødselen opplever mange revmatiskere at sykdommen blusser opp og at symptomene forverrer seg. Dette skjer uavhengig av når menstruasjonen begynner igjen, og om du ammer.

Når du har et barn å ta hånd om kan symptomer oppleves som mer belastende enn før. For de aller fleste er denne forverringen forbigående, og sykdommen vil etter hvert roe seg ned igjen til samme nivå som før graviditeten.

For å unngå at symptomene skal forverre seg i barseltiden, er det ofte behov for å starte antirevmatisk behandling like etter fødselen. Det er viktig at du diskuterer alle muligheter med din behandler. Ved høy sykdomsaktivitet må fordeler og ulemper ved amming vurderes.

Tiden etter fødsel kan by på utfordringer når det gjelder småbarnsstell og ny belastning på kroppen med løfting og bæring. Det er også en periode der det kan være utfordrende å få prioritert fysisk aktivitet og trening. Snakk med din behandler om gode råd og praktiske tips.

 

Nybakt pappa med baby